VCA Opleidingen

Opleidingslocatie in Leerdam en op locatie

Van Doorenmalen Services is gevestigd in Leerdam en beschikt over een eigen opleidingslocatie voor het geven van o.a. VCA-, BHV-opleidingen en -trainingen.

Met onze opleidingslocatie hebben wij de mogelijkheid om naast de theorie ook de praktijk van onze VCA- en BHV-opleidingen realistisch te oefenen.

Ook verzorgen wij opleidingen op locatie. Zie voor de locaties en data onze opleidingskalender.

Onze opleidingen zijn zowel in Leerdam als op locatie inclusief:

  • reiskosten instructeur en lotusslachtoffer (additioneel);
  • presentatie-apparatuur zoals een laptop met beamer;
  • reanimatiepoppen met AED-trainers (1 set op 3 cursisten);
  • verbandmiddelen (per cursist een uitgebreide oefenset);
  • blusmiddelen voor de praktijkblussing (reëel voorkomende brandklasse);
  • communicatiemiddelen;
  • ensceneringsmaterialen;
  • tabletop-materialen;
  • beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • examen- en verlengingskosten van certificaten.

Instructeurs

Aan onze instructeurs wordt naast hun bevoegdheid ook eisen t.a.v. operationele ervaring gesteld.

Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve, aantrekkelijke en animerende wijze kennis kunnen overdragen.

Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de exameneisen welke door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) worden gesteld.

Kwaliteitsborging

Als erkend opleidingsinstituut zijn wij aangesloten bij het Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening (NIBHV). Het NIBHV is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.

Tijdens de opleiding of herhalingslessen wordt onze kwaliteit structureel door ons intern en volgens het kwaliteitsborgingsysteem van het NIBHV d.m.v. audits gecontroleerd. Van deze audits ontvangt u desgewenst een afschrift.

Code 95

Als opleidingsinstituut zijn we bij het CCV (code 95) voor zowel BHV- als VCA-opleidingen onder nummer 7840N8 erkend en geregistreerd.