Eerste Hulp vragen:

Hoe moet een incident worden gemeld?

Wat is een kenmerk van een gesloten botbreuk?

Wat moet een bedrijfshulpverlener als EERSTE doen als een collega een chemische stof in het oog heeft gekregen?

Wat voor brandwond heeft een slachtoffer met een huid die rood, droog en pijnlijk is?

In welke positie kan een slachtoffer met een verbranding in het gezicht het beste worden vervoerd?

Wat kan een bedrijfshulpverlener het BESTE doen bij de behandeling van een slachtoffer met een ernstige, vervuilde verwonding?

Een bedrijfshulpverlener treft een slachtoffer aan met een lichte verwonding. Welke handeling moet hij als EERSTE uitvoeren?

Op welk soort letsel wijzen tintelingen en/of verlammingsverschijnselen in voeten en benen? Dit wijst op

Welke van onderstaande verschijnselen is kenmerkend voor een kneuzing?

Wat is de juiste wijze van handelen bij een slachtoffer met een afgeknelde/afgerukte vingertop?

Wat is een belangrijk aandachtspunt bij het aanleggen van een drukverband aan de pols?

Een slachtoffer heeft een metaalsplinter in het oog gekregen. Welke van onderstaande bedrijfshulpverleners handelt op de juiste wijze?

Hoe kan een bedrijfshulpverlener de arm van een slachtoffer met een gebroken sleutelbeen BIJ VOORKEUR laten ondersteunen?

Bij uitgebreide tweede- en derde graads verbrandingen is er gevaar voor vochtverlies. Met welk ander risico moet rekening worden gehouden?

Een slachtoffer reageert NIET op aanspreken en schudden en heeft geen normale ademhaling. Waar moet een bedrijfshulpverlener volgens de Eerste Hulp-benadering dan vanuit gaan?

Wat heeft de hoogste prioriteit voor een bedrijfshulpverlener bij een inzet?

Brandbestrijding en ontruiming vragen:

Wat wordt verstaan onder een 'klasse D' brand? Een brand met

Hoe moet een blusdeken worden gebruikt om een in brand staande persoon te blussen?

In welke brandklasse hoort een gasbrand thuis?

Welke uitspraak over koolmonoxide is juist?

Welke afstand moet een bedrijfshulpverlener aanhouden bij het benaderen van een brand met een sproeischuimblusser?

Welke uitspraak over bluspoeder is JUIST?

Hoeveel factoren zijn nodig om brand te krijgen?

Wat is voor een bedrijfshulpverlener de BELANGRIJKSTE reden om laag te blijven bij het blussen?

Waarom moet een bedrijfshulpverlener bij het benaderen van de brand met een brandslanghaspel achter de sproeistraal blijven?

In een gesloten ruimte is rook door brand. De bedrijfshulpverlener weet niet of er zich in de ruimte personen bevinden. Wat moet hij doen?

Wat staat er op een pictogram op een draagbaar blustoestel?

Op welk gevaar moet vooral worden gelet bij gebruik van een CO2-blusser?

Welke stoffen worden met onderstaande etiketten aangeduid?

afb1
In welke brandklasse valt karton dat in brand staat?